Od marca  w naszym przedszkolu realizowany jest kolejny już trzeci projekt : „ RAZEM POZNAJEMY SEKRETY TAJEMNICZEGO OGRODU”

Tym razem gościmy trzech wolontariuszy ; Alberto  z Hiszpanii, Fabianę z Włoch i Natalie z Rosji.
Głównym celem projektu Wolontariat w Przedszkolu „ RAZEM POZNAJEMY SEKRETY TAJEMNICZEGO OGRODU” jest zdobywanie nowych doświadczeń przez wszystkich uczestników projektu m.in. w  nabywaniu umiejętności interpersonalnych  w nawiązywaniu pozytywnych relacji z otoczeniem  a także  w poznawaniu języków obcych, kultury i tradycji innych krajów.

Projekt zakłada wyposażenie dzieci przedszkolnych w ogólną wiedzę o Europie oraz  rozwijanie otwartości na świat i ludzi.

Wolontariusze aktywnie uczestniczą we wszystkich działaniach przedszkola a w szczególności takich jak : pomoc w opiece nad dziećmi, pomoc dzieciom w czynnościach samoobsługowych, pomoc w prowadzeniu zajęć artystycznych, plastycznych, muzycznych, ruchowych, prowadzenie zabaw pochodzących z regionu, z których pochodzi wolontariusz, innych działań wynikających z planu pracy przedszkola ( współudział w przygotowaniu uroczystości i imprez, akcji charytatywnych, tworzenie dekoracji , oprawy estetycznej przedszkola ) itp. Wolontariuszom natomiast udział w projekcie umożliwi poznanie zwyczajów naszego kraju, specyfiki funkcjonowania przedszkola, nauki języka polskiego oraz nabycia nowych doświadczeń związanych z pracą z dziećmi.

Projekt Wolontariatu Europejskiego Happy Kids better Europe jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach Programu „Erasmus+”
we współpracy z Fundacją Integracji Społecznej Prom .
 link do stronki www.evs.wroclaw.pl