Wykwalifikowana kadra pedagogiczna cały czas doskonali się i poszerza wiedzę podczas różnorodnych szkoleń, warsztatów, kursów, zajęć koleżeńskich i rad szkoleniowych. Wszystkie nauczycielki ukończyły kurs I i II stopnia z kinezjologii edukacyjnej, kurs z metod pedagogiki zabawy KLANZA, kurs z metod aktywizujących oraz współpracy z rodzicami. Dzięki temu wdrażane są innowacyjne metody pracy z dzieckiem, aktywizujące jego twórczą postawę. Naszym celem jest odnalezienie drogi do każdego dziecka, poszerzanie jego zainteresowań i możliwości intelektualnych. Nauczycielki wraz z panem Dyrektorem rozwijają też własne talenty biorąc udział w ogólnopolskich konkursach poetyckich i literackich. Personel obsługowy to osoby otwarte, przyjazne dzieciom i chętnie uczestniczące w realizacji wspólnych przedsięwzięć. Cieszymy się, że nasza wspólna praca spotyka się z uznaniem rodziców, przynosi wiele radości dzieciom, a nam satysfakcję i zachętę do dalszych działań.

KADRA PLACÓWKI

Nad całością pracy przedszkola czuwa Dyrektor – p. Paulina Kobylańska.

Obsługą biurową i finansową zajmuje się intendent – p. Magdalena Czerniec.

W gr. SKRZATY pracują nauczyciele – p. Alina Kosik, p. Anna Delejowska, starsza woźna Anna N.

W gr. OGRODNICY pracują nauczyciele – p. Justyna Haładaj, p. Katarzyna Dudzik, starsza woźna Beta S.

W gr. TROPICIELE pracują nauczyciele – p. Grażyna Ostrowska, p. Irena Lewicka, p. Paulina Kobylańska, starsza woźna Jolanta Sz.

W przedszkolu zatrudniona jest także grupa specjalistów;

  • Logopeda – p. Renata Kaletka.
  • Katechetka – p. Katarzyna Łoboda.
  • Nauczyciel gimnastyki korekcyjnej – p. Agnieszka Huber
  • Mali Wspaniali – instruktorzy z AWF.

O techniczny stan budynków i ogrodu dba ogrodnik – p. Bogdan G.

Na stanowisku kucharki pracuje p. Bogusława G., pomoc kuchenna : Monika B.

Przedszkole ochrania Firma JUWENTUS.