Wykwalifikowana kadra pedagogiczna cały czas doskonali się i poszerza wiedzę podczas różnorodnych szkoleń, warsztatów, kursów, zajęć koleżeńskich i rad szkoleniowych. Wszystkie nauczycielki ukończyły różne formy doskonalenia zawodowego, kurs z metod pedagogiki zabawy KLANZA, kurs z metod aktywizujących, kodowanie w przedszkolu, oraz prawidłowej komunikacji i współpracy z rodzicami. Dzięki temu wdrażane są innowacyjne metody pracy z dzieckiem, aktywizujące jego twórczą postawę. Angażujemy dzieci i rodziców w działania proekologiczne oraz promujące zdrowie i aktywność ruchową. Organizujemy techniki pracy i formy zabaw z wykorzystaniem przestrzeni wokół przedszkola. Wiele czasu spędzamy na świeżym powietrzu w otoczeniu przyrody,  metod badawczych, obserwacji , ćwiczeń i zabaw ruchowych. Naszym celem jest odnalezienie drogi do każdego dziecka, poszerzanie jego zainteresowań i możliwości intelektualnych. Nauczycielki wykorzystują i  rozwijają też własne talenty biorąc udział w ogólnopolskich konkursach poetyckich i literackich, inspirując dzieci do działań artystycznych i twórczych. Personel obsługowy to osoby otwarte, przyjazne dzieciom i chętnie uczestniczące w realizacji wspólnych przedsięwzięć. Cieszymy się, że nasza wspólna praca spotyka się z uznaniem rodziców, przynosi wiele radości dzieciom, a nam satysfakcję i zachętę do dalszych działań.

KADRA PLACÓWKI

Nad całością pracy przedszkola czuwa Dyrektor – p. Paulina Kobylańska.

Obsługą biurową i finansową zajmuje się intendent – p. Agnieszka Otremba.

W gr. SKRZATY pracują nauczyciele –

p. Alina Kosik: alikos5632@edu.wroclaw.pl ,

p. Anna Delejowska:’anndel1116@edu.wroclaw.pl’ ,

starsza woźna Anna N.

W gr. OGRODNICY pracują nauczyciele –

p. Justyna Haładaj: jushal4393@edu.wroclaw.pl ,

p. Alicja Podejma: alipod9573@edu.wroclaw.pl ,

starsza woźna Beta S.

W gr. TROPICIELE pracują nauczyciele –

p. Grażyna Ostrowska: graost2609@edu.wroclaw.pl ,

p. Irena Lewicka: irelew0528@edu.wroclaw.pl ,

p. Paulina Kobylańska, starsza woźna Jolanta Sz.

W przedszkolu zatrudniona jest także grupa specjalistów;

  • Logopeda – p. Renata Kaletka: renkal7918@edu.wroclaw.pl
  • Katechetka – p. Katarzyna Łoboda: katlob5577@edu.wroclaw.pl
  • Nauczyciel gimnastyki korekcyjnej – p. Agnieszka Huber: agnhub9110@edu.wroclaw.pl
  • Mali Wspaniali – instruktorzy z AWF.

O techniczny stan budynków i ogrodu dba ogrodnik – p. Tomasz H.

Na stanowisku kucharki pracuje p. Bogusława G., pomoc kuchenna : Monika B.

Przedszkole ochrania Firma JUWENTUS.