Wykwalifikowana kadra pedagogiczna cały czas doskonali się i poszerza wiedzę podczas różnorodnych szkoleń, warsztatów, kursów, zajęć koleżeńskich i rad szkoleniowych. Wszystkie nauczycielki ukończyły różne formy doskonalenia zawodowego, kurs z metod pedagogiki zabawy KLANZA, kurs z metod aktywizujących, kodowanie w przedszkolu, oraz prawidłowej komunikacji i współpracy z rodzicami. Dzięki temu wdrażane są innowacyjne metody pracy z dzieckiem, aktywizujące jego twórczą postawę. Angażujemy dzieci i rodziców w działania proekologiczne oraz promujące zdrowie i aktywność ruchową. Organizujemy techniki pracy i formy zabaw z wykorzystaniem przestrzeni wokół przedszkola. Wiele czasu spędzamy na świeżym powietrzu w otoczeniu przyrody,  metod badawczych, obserwacji , ćwiczeń i zabaw ruchowych. Naszym celem jest odnalezienie drogi do każdego dziecka, poszerzanie jego zainteresowań i możliwości intelektualnych. Nauczycielki wykorzystują i  rozwijają też własne talenty biorąc udział w ogólnopolskich konkursach poetyckich i literackich, inspirując dzieci do działań artystycznych i twórczych. Personel obsługowy to osoby otwarte, przyjazne dzieciom i chętnie uczestniczące w realizacji wspólnych przedsięwzięć. Cieszymy się, że nasza wspólna praca spotyka się z uznaniem rodziców, przynosi wiele radości dzieciom, a nam satysfakcję i zachętę do dalszych działań.

KADRA PLACÓWKI

Nad całością pracy przedszkola czuwa Dyrektor – p. Paulina Kobylańska.

Obsługą biurową i finansową zajmuje się intendent – p. Agnieszka Otremba.

W gr. SKRZATY pracują nauczyciele –

Alina Kosik: alikos5632@edu.wroclaw.pl ,

Alicja Bakalarczyk: alipod9573@edu.wroclaw.pl

oraz Dyrektor p. Paulina Kobylańska

pomoc techniczna P. Beata S.

W gr. OGRODNICY pracują nauczyciele:

Monika Makowska :makmon3943@edu.wroclaw.pl

Małgorzata Kuzdrowska: malkuz9209@edu.wroclaw.pl

pomoc techniczna P.  Anna N.

W gr. TROPICIELE pracują nauczyciele –

Izabela Michalska-Świtoń :izamic5024@edu.wroclaw.pl

Ewa Moskal: ewamos0987@edu.wroclaw.pl

pomoc techniczna P. Iwona W.

W przedszkolu zatrudniona jest także grupa specjalistów;

 

  • Logopeda –  Renata Kaletka: renkal7918@edu.wroclaw.pl
  • Pedagog specjalny  – Arleta Żarczyńska: arlzar7425@edu.wroclaw.pl
  • Psycholog – Honorata Błaszczyk: honbla5570@edu.wroclaw.pl
  • Katechetka – Katarzyna Łoboda: katlob5577@edu.wroclaw.pl
  • Nauczyciel gimnastyki korekcyjnej – Aleksandra Wróblewska: alewro8825edu.wroclaw.pl
  • Mali Wspaniali – instruktorzy z AWF.

O techniczny stan budynków i ogrodu dba ogrodnik – p. Tomasz H.

Na stanowisku kucharki pracuje p.  Renata , pomoc kuchenna : Agnieszka T.

Przedszkole ochrania Firma JUWENTUS.