Przedszkolny zestaw programów na rok szkolny 2020/21.

  1. Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach oraz innych form wychowani przedszkolnego Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 luty 2017.
  2. Dorota Kossakowska „Trefliki w Przedszkolu”-program wychowania przedszkolnego

Programy własne realizowane w grupach dzieci3-6 lat:

-Program Promocji  Zdrowia  „Dzieci z ogrodu tajemniczego żyją według programu zdrowego”

-Program Wychowawczy „Prawidłowe funkcjonowanie dziecka w grupie w oparciu o wzmocnienia  pozytywne”

– Program Edukacji Przyrodniczo- Ekologicznej ” W naszym Tajemniczym Ogrodzie poznajemy przyrodę co dzień”