Serdecznie zapraszamy Rodziców, którzy chcieliby zapisać swoje dziecko do przedszkola „Tajemniczy Ogród” na drzwi otwarte, które odbędą się 17.03.2022r. w godzinach 16.00 – 17.30 w reżimie sanitarnym.

Ze względów bezpieczeństwa epidemicznego osoby zainteresowane proszone są o wcześniejszy kontakt pod nr telefonu 71 798 67 76 celem umówienia się na spotkanie.  Spotkania w grupach 3 osobowych co 15 minut.

Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych:

Terminy postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach

– rozpocznie się 23 marca 2022 r. o godzinie 12:00.
– zakończy się 30 marca 2022 r. o godzinie 15:00.

Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych:

– rozpocznie się 13 czerwca 2022 r. o godzinie 8:00.
– zakończy się 15 czerwca 2022 r. o godzinie 15:00.

Rekrutacja do przedszkola 2022/2023

Informacje dla rodziców: 

harmonogram dla rodziców:

 

kryteria:

uzupełnienie wniosku:

wyniki rekrutacji:

odwołania:

pytania i odpowiedzi:

PYTANIA I ODPOWIEDZI (1)

Rekrutacja do szkół

Zgłoszenia kandydatów do klas I w obwodowych Szkołach Podstawowych:

– rozpoczęcie 16 lutego 2022 r. o godzinie 12:00.
– zakończenie 22 lutego 2022 r. o godzinie 15:00.

Rekrutacja na wolne miejsca do klas I – oddziały ogólne/integracyjne w Szkołach Podstawowych:

– rozpoczęcie 10 marca 2022 r. o godzinie 10:00.
– zakończenie14 marca 2022 r. o godzinie 15:00.

Rekrutacja do klas I w Szkołach Podstawowych:

W 2022 roku, jako pierwsza rozpoczyna się rekrutacja do klas I w szkołach podstawowych (etap zgłoszeń) – od 16 lutego rodzice mają możliwość złożenia zgłoszeń w systemie

Terminy postępowania rekrutacyjnego do klas I

 

 

Informator dla rodziców o rekrutacji do przedszkoli i szkół podstawowych na rok 2022/2023

rekrutacja_ARAW gazeta wroclaw_pl Nr3_69 2022

3_rekrutacja_ARAW gazeta wroclaw_pl Nr3_69 2022

www.wroclaw.pl/edukacja

 

Informacja o zbliżającej się rekrutacji uzupełniającej do klas I. rekrutacja_A4

 

Szanowni Państwo,

w dniach 14 do 20 maja br. (do godziny 15:00) trwa rekrutacja do klas I we wrocławskich szkołach podstawowych. Rekrutacja odbywa się za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji na stronie: https://rekrutacje.edu.wroclaw.pl
Do rekrutacji przystępują dzieci w wieku 7 lat (2014 r.) oraz 6 lat (2015 r.) jeżeli realizowały, w roku szkolnym 2020/2021 wychowanie przedszkolne albo posiadają opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej dot. możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.
Rekrutacja dotyczy dzieci z obwodu szkoły, których rodzice muszą w systemie złożyć zgłoszenie do szkoły obwodowej oraz dzieci, których rodzice rekrutują swoje dziecko do innej szkoły niż obwodowa.

W załączeniu pełna informacja. Rekrutacja do klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2021_22_KP

Szanowni Rodzice, Drodzy Opiekunowie,
jeśli wasze dziecko jest kandydatem do przedszkola, klasy I Szkoły Podstawowej lub Szkoły Ponadpodstawowej na rok szkolny 2021/2022 możecie skorzystać z możliwości złożenia wniosku rekrutacyjnego w formie elektronicznej z podpisem zaufanym.
W dobie pandemii nie ma konieczności, aby udawali się Państwo osobiście z wydrukowanym wnioskiem rekrutacyjnym do przedszkola lub szkoły. Wszystko będzie można załatwić nie ruszając się sprzed ekranu domowego komputera. Podczas rekrutacji do placówek oświatowych znajdujących się w ofercie na stronie rekrutacje.edu.wroclaw.pl w 2021 roku wprowadzono możliwość podpisu wniosku profilem zaufanym. Aby skorzystać z podpisu zaufanego, trzeba załączyć w systemie dokumenty potwierdzające spełnienie określonych kryteriów. O tym, jakie pliki należy dołączyć, poinformuje system elektronicznej rekrutacji.
UM Wrocławia rekomenduje składanie wniosków drogą elektroniczną.
Jeśli nie jesteście posiadaczem profilu zaufanego – możecie dowiedzieć się jak go założyć pod adresem l.wroclaw.pl/profil-zaufany
Szczegóły dot. rekrutacji znajdą Państwo na stronie www.wroclaw.pl/portal/rekrutacja-szkoly-i-przedszkola-wroclaw