SZANOWNI RODZICE!

 

Informujemy,  że od 19 kwietnia  (poniedziałek) przedszkole wznawia działalność stacjonarną dla wszystkich dzieci.

Ze względu na fakt, że przedszkole w dalszym ciągu funkcjonuje w rygorze sanitarnym, rodzice mogą wejść jedynie do szatni. Po przebraniu przekazujecie Państwo swoje dziecko pracownikom przedszkola. Nie ma możliwości wejścia do dalszej części placówki. Bardzo prosimy o wchodzenie w maseczkach, dezynfekcję rąk oraz o zachowanie dystansu.

 

Chcąc odebrać dziecko, zgłaszamy to przez domofon, dzwoniąc do odpowiedniej grupy. Nauczycielka przekazuje przedszkolaka  pracownikowi placówki, a on przyprowadza go do rodzica.

W sprawach bieżących prosimy o kontakt z nauczycielkami  przez domofon lub e-mail służbowy dostępny na stronie internetowej przedszkola. (zakładki grupowe)

W dalszym ciągu obowiązywać będą ustalone na początku roku szkolnego procedury bezpieczeństwa. Zwracamy Państwa szczególną uwagę na obserwowanie swoich dzieci oraz przyprowadzanie do przedszkola pociech wyłącznie zdrowych.

Prosimy na bieżąco informować o jakichkolwiek przypadkach zachorowań dzieci.

 

W roku szkolnym 2020/2021 przerwa wakacyjna zaplanowana jest w lipcu.

Drodzy Rodzice, Szanowni Opiekunowie

Już od przeszło roku zmagamy się w kraju z ekstremalnie trudną sytuacją epidemiczną. Burzy ona codzienną działalność wielu dziedzin życia, a placówek edukacyjnych w sposób szczególny. Mamy świadomość, że to temat wyjątkowo problematyczny i dla nas, i dla Was, destabilizujący funkcjonowanie Waszych rodzin.

Rząd zdecydował się na przedłużenie obowiązujących obostrzeń

o kolejny tydzień, tj. do 18 kwietnia 2021 r.

Od poniedziałku, tj.  12 kwietnia będziemy nadal pracować

w następującym reżimie i według poniższych reguł:

1. Na wniosek rodziców dzieci:

  • posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
  • dzieci, których rodzice są pracownikami systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, przedsiębiorstw produkcyjnych realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 lub pracownikami przedsiębiorstw związanych z utrzymaniem miasta

dyrektor zorganizuje zajęcia w przedszkolu do którego uczęszczają te dzieci.
2. Jeżeli zgodnie z Rozporządzeniem MEN przysługuje Państwu opieka nad dzieckiem, prosimy o wypełnienie wniosku zgodnie z załączonym wzorem i złożenie do Dyrektora.
3. Pozostałym rodzicom w okresie od 12.04 do 18.04 przysługuje zasiłek opiekuńczy.

z wyrazami szacunku

dyrektor Paulina Kobylańska

Ps. W tym okresie praca będzie odbywać się w grupie łączonej.

wzor wniosku dla rodzica-1

WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE na czas pandemii:Wsparcie-psychologiczne-opracowanie-1

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 we Wrocławiu
ul. Jedności Narodowej 112
tel. 71 798 68 29

Szanowni Rodzice!

Aby Wasze dzieci mogły uczęszczać do naszego Przedszkola w nowym roku szkolnym 2021/2022 należy podpisać

druk “woli kontynuacji” 

w dniach od 09.03.2021 r. (wtorek) do 12.03.2021 r. (piątek) należy podpisać “wolę kontynuacji” u nauczyciela w grupie, do której uczęszcza dziecko.

ZGODNIE Z ZASADAMI REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2021/2022

brak złożonej “woli kontynuacji” W WYMAGANYM TERMINIE jest jednoznaczny z rezygnacją z miejsca w Przedszkolu nr 2 “Tajemniczy Ogród” od 01.09.2021 r. i udziałem w procesie rekrutacji na rok szkolny 2021/2022.

Dla rodziców, którzy chcą zmienić dziecku przedszkole:

Szanowni Państwo,
informujemy, że w tym roku nie wydajemy haseł kandydatom, którzy będą brać udział w rekrutacji do przedszkoli i szkół podstawowych, szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych.

Rodzic rejestruje wniosek za pomocą:

  • nr PESEL oraz imienia i nazwiska kandydata
  • nr innego dokumentu, imienia i nazwiska, daty urodzenia oraz płci – w przypadku cudzoziemców

Wydanie hasła przez Przedszkole musi nastąpić tylko wtedy, gdy kandydat miał wpisaną kontynuację i z niej zrezygnował.
Stosowna funkcjonalność pojawi się dla takich kandydatów 24 marca.