Drodzy Rodzice /Opiekunowie

Informujemy o zmianie wysokości opłaty za korzystanie z przedszkola.

Od 1 października wchodzi w życie Uchwała nr LVII/1513/22 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 15 września 2022r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę. Uchwała zwiększa wysokość opłaty za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka do 1,14 zł.

Przypominamy, że:

-świadczenia w zakresie nauczania, wychowania i opieki w wymiarze 5 godzin są bezpłatne,

-zwalnia się z opłaty rodziców (opiekunów prawnych) posiadających, co najmniej troje dzieci pozostających na ich utrzymaniu i we wspólnym gospodarstwie domowym (uwzględnia się wyłącznie dzieci pobierające naukę, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia). Druk zwolnienia z opłat z tytułu wielodzietności wzór podania – zwolnienie z opłaty stałej (DOCX44,5 KB) -wypełniony druk należy dostarczyć do sekretariatu placówki.

UWAGA!

Po przeprowadzeniu kalkulacji stawki żywieniowej i zatwierdzeniu przez Departament Edukacji informuję, że od 01.09.2022 dzienna stawka żywieniowa wynosi 11,- zł (za wszystkie posiłki)

 

 

Konto bankowe przedszkola

06 1020 5226 0000 6202 0417 1260

PKO BP Oddział 1 we Wrocławiu

Stawki opłat za pobyt dziecka w przedszkolu rodzice dokonują na indywidualny numer konta bankowego przypisany do każdego dziecka- informacje w przedszkolu.

Opłaty za pobyt dziecka:

Wszelkich informacji na temat odpłatności udziela intendent przedszkola

– kwotę wpłaty uzgadniamy z intendentem przedszkola,

– opłatę wnosimy na indywidualne konta.

 

Stawka dzienna żyw. 11 zł.

 

Wyżywienie:

Wyżywienie dzienne:

3 posiłki = 11,00 zł. (śniadanie, obiad, podwieczorek)