2022/2023

Rekrutacja Uzupełniająca lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

Lista kandydatów przyjętych

Lista kandydatów nieprzyjętych

 

Rekrutacja uzupełniająca 

Lista kandydatów zakwalifikowane

Lista kandydatów niezakwalifikowanych

REKRUTACJA – I ETAP

Listy kandydatów  zakwalifikowanych 
do Przedszkola nr 2

Oddział przedszkolny 3-latki (2019)

Oddział przedszkolny 4-latki (2018)

Oddział przedszkolny 6-latki (2016)

Listy kandydatów  niezakwalifikowanych 
do Przedszkola nr 2

Oddział przedszkolny 3-latki (2019)

Oddział przedszkolny 4-latki (2018)

Oddział przedszkolny 6-latki (2016)