DRODZY RODZICE, ZAPRASZAMY DO ZABAWY!

TEMATEM KONKURSU JEST WSPÓLNE WYKONANIE Z DZIECKIEM ZABAWKI Z MATERIAŁÓW EKOLOGICZNYCH LUB SUROWCÓW WTÓRNYCH NP. ROBOT, AUTO…

ZDJĘCIA WYKONANEJ PRACY NALEŻY PRZESŁAĆ DO WYCHOWAWCY GRUPY DO DNIA  27.11.2020r.(piątek).

NAJCIEKAWSZE POMYSŁY ZOSTANĄ NAGRODZONE! 🙂