Dzień Dobry

Od dnia 09.03.2021 w naszym przedszkolu będziemy gościć wolontariuszkę z Grecji. Wolontariuszka na stałe będzie przebywać z grupą „Ogrodnicy”, jednak będzie tez odwiedzać pozostałe grupy.

Przed pobytem w naszym przedszkolu przeszła odpowiednie badania oraz procedury w związku z epidemią koronawirusa.

Wolontariuszka będzie  aktywnie uczestniczyła we wszystkich działaniach przedszkola a w szczególności takich jak : pomoc w opiece nad dziećmi, pomoc dzieciom w czynnościach samoobsługowych, pomoc w prowadzeniu zajęć artystycznych, plastycznych, muzycznych, ruchowych, prowadzenie zabaw pochodzących z regionu, z których pochodzi wolontariusz, innych działań wynikających z planu pracy przedszkola ( współudział w przygotowaniu uroczystości i imprez, akcji charytatywnych, tworzenie dekoracji , oprawy estetycznej przedszkola ) itp. Wolontariuszom natomiast udział w projekcie umożliwi poznanie zwyczajów naszego kraju, specyfiki funkcjonowania przedszkola, nauki języka polskiego oraz nabycia nowych doświadczeń związanych z pracą z dziećmi.

Projekt EUROPEAN SOLIDARITY CORPS PROJECT: „PROUD VOLUNTEERS”.