TROPICIELE- zajęcia dodatkowe

Nazwa zajęć poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
Rytmika 10.00.-10.30.
Gimnastyka korekcyjna 10.30.-11.00. 10.30.-11.00.
Religia 9.50.-10.20.
Zajęcia teatralne 9.00.-9.30.
logopeda 9.00-10.30.

J. angielski- poniedziałek i wtorek- godziny ruchome.

Mali Wspaniali w piątki- godziny podamy.

 

Uwaga, rodzice z gr II „Ogrodnicy” !

Od września bieżącego roku dzieci z naszej grupy będą dodatkowo pracowały w oparciu o innowacyjny program nauczania TRP- Twórcze Rozwiązywanie Problemów w praktyce-edukacja twórcza w przedszkolu. Program obejmuje trzy lata. Przez pierwszy rok zajęcia metodą TRP będą prowadzone raz w tygodniu, za rok-dwa razy w tygodniu, a za dwa lata-całe drugie półrocze tylko daną metoda innowacyjną.

Dzieci, uczestnicząc w tym programie, będą się uczyły stosowania różnych narzędzi  wspierających ich myślenie i pomagających w znalezieniu najlepszego rozwiązania do podanego przez nauczyciela zadania, wyzwania czy problemu. Dzieci najczęściej będą pracowały w parach lub w zespołach.

Najważniejsze treści wychowania i kształcenia nauki w TRP w edukacji przedszkolnej:

1.Rozwijanie myślenia twórczego:

-poznawanie swoich zdolności z zakresu myślenia twórczego, kreatywności;

-rozwijanie umiejętności dostrzegania problemów i ich rozwiązywania, weryfikacja rozwiązań i wyciąganie wniosków;

-rozwijanie ciekawości poznawczej-myślenie pytajne;

-doskonalenie umiejętności stawiania pytań problemowych;

-kształtowanie umiejętności słuchania innych, wypowiadania swojego zdania;

-wzajemne uczenie się, tolerancja dla odmiennych pomysłów, obrona swojego zdania.

2.Rozwijanie umiejętności komunikacyjno-społecznych:

-kształtowanie umiejętności zespołowego podejmowania decyzji;

-nauka pracy z czasem;

-dostrzeganie i próby wykorzystywania mocnych stron-zdolności twórczych poszczególnych członków zespołu do rozwiązania problemów;

-kształtowanie umiejętności prezentacji pracy własnej;

-zachęcanie do samooceny i oceny koleżeńskiej.

 

Lider programu TRR -p. Katarzyna Grdeń

Tłusty Czwartek